การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โรงอาหารขนาดกลางจำนวน 500 ที่นั่ง
           ดาวโหลดเอกสาร

            ร่างประกาศ
   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

 

  

  คณะกรรมการเยี่ยมชมและติดตามการ
 จัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงโควิด19 

                   อ่านต่อ 

 

    รายงานข่าว : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
 ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       
                  อ่านต่อ               

 

  

  ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  รายงานข่าว : วันที่ 4 มกราคม 2563
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
  ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์       

              อ่านต่อ        

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนเวลา 07.00น. เป็นต้นไป เสร็จกิจกรรมเวลา 12.00 น.
ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" หากยังไม่มี ให้แต่งกายชุดนักเรียนของ โรงเรียนเดิม
*อย่าลืมหน้ากากอนามัยนะเด็กๆ